h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

นิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19


          

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นำโดย นางอรอนงค์  จานุรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านวังมน ได้ต้อนรับ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสพป.ชับภูมิ เขต 3 นายประสิทธ์  ศิริตานนท์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก นายฌานธร บุญทัน ผอ.โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ศน.ภาณินี  ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะได้ออกนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมให้คำแนะนำชี้แนะ และเตรียมการตามนโยบาย ทางโรงเรียนบ้านวังมนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส่งข่าวโดย : ปาจรีย์ เนรมิตพานิชย์   เมื่อวันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน: 45 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107