h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔


     โรงเรียนจอมแก้ววิทยารับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔     

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายไสว ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ประธานเครือข่ายโรงเรียนบึงชวน

นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ และนายดุลยวิทย์ ภูมิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ

พร้อมคณะ ออกนิเทศติดตามการเตรียความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๔๖๔ ของโรงเรียนจอมแก้ววิทยาในการเตรียมความพร้อมรับการเปิดเทอม

และวางแผนในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถาณการณ์โควิด 19 โรงเรียนจอมแก้ววิทยา ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามฯทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ส่งข่าวโดย : นางสาวดวงใจ วีระชัยรัตนา   เมื่อวันที่ : 01 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน: 36 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107