h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

โรงเรียนบ้านซับหมีรับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564


     โรงเรียนบ้านซับหมีรับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)     
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นำโดย นายสุจริต ทองปัสโนว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับหมี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  โดย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสพป.ชับภูมิ เขต 3 นายประสิทธ์  ศิริตานนท์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก นายฌานธร บุญทัน ผอ.โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ศน.ภาณินี  ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ โรงเรียนบ้านซับหมีขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใด้ให้คำแนะนำ ชี้แนะ ในการเตียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
 


ส่งข่าวโดย : นายธีรพล พิลาธรรม   เมื่อวันที่ : 01 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน: 69 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107