h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก     

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564  ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการและเป็นวิทยากรให้ ความรู้ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร สถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก พร้อมด้วยนางภาณินี  ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบกเป็นวิทยากรร่วม ให้กับ ผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายงานวิชาการและหัวหน้าฝ่ายแผนและงบ ประมาณ เครือข่ายโรงเรียนวะตะแบกจำนวน 10 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1.ทบทวนปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการบริหาร จัดการหลักสูตรสถานศึกษา 2.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการ ศึกษาตามรูปแบบของสพฐ.ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/447148ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 09 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน: 23 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107