h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2563


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2563     

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.นิมิตร ฤทธฺิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนสังกัดอื่นในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดเก็บบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการประชุมคณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน: 37 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107