h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)


          

ตามคําสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔๕๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยปรากฎสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙ ) ระลอกที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ยังไม่คลี่คลาย ไม่เป็นที่ไว้วางใจโดยเฉพาะช่วงเวลาปัจจุบันนี้ เกิดสถานการณ์ปิดแคมป์คนงาน แรงงานและประชาชนจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล อพยพสู่ภูมิลำเนาในทุกพื้นที่ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) เพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

                   ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ จึงกำหนดมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) และปรับรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ดังนี้ส่งข่าวโดย : นายบุญมี อินทจร   เมื่อวันที่ : 04 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน: 96 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107