h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564


     ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564


     

ด้วยกองทัพบก ได้จัดกิจกรรมการประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมความรักความสามัคคี และความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้แก่เยาวชนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ข้าราชการทหาร และครอบครัวที่มีความสามารถด้านดนตรีได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อแสดงถึงความรักความห่วงใย และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจิตอาสาในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และความเสียสละของทหาร ในการปกป้องอธิปไตยตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน ในการนี้ สพฐ. ขอให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้กับโรงเรียนที่นักเรียนสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยสแกน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

 ไฟล์ประกอบ
หนังสือฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน: 44 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107