h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)


          

ประชาสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ขอประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ผู้ปกครองทุกท่าน ทราบดังนี้ โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) งดจัดการเรียนการสอน ON Site เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564 และให้นักเรียน มาโรงเรียนวันที่ 9 สิงหาคม 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่าน เว็บไซต์ http://bnj.chaiyaphum3.go.th/,เฟสบุ๊กโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) และจะประสานผู้นำชุมชน และครูประจำชั้นเพื่อแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งส่งข่าวโดย : ธีรวงศ์ จุดพิมาย   เมื่อวันที่ : 26 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน: 119 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107