h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ประชุมครูผ่านระบบZoom


     นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)ทดสอบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรมZoom     เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม2564 นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ได้ทำการทดสอบประชุมครูในโรงเรียนผ่านระบบโปรแกรมZoom จำนวน23คน เพื่อในการแก้ปัญหาในการติดต่อประสานงานคณะครูในช่วงโควิต 19 นี้ ผลทดสอบอยู่ในระดับดีมากคณะครูมีทักษะในการใช้โปรแกรมเป็นอย่างดี ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังมีบางห้องเครือข่ายติดขัดบ้าง ป.3กับป.4 ยังไม่มีคลื่นความถี่ และจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข ต่อไป ในภาคบ่ายทางโรงเรียนได้มีการจ่ายนมให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้มารับนมโดยทั่วกัน

ส่งข่าวโดย : อนุชา วงศ์คำสิงห์   เมื่อวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน: 146 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107