h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564


      วันที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้นำโดยนำโดยนายไสว ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ต้อนรับ ดร.วรายุทธ ทวีลาภ นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กรรมการในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอ     

  วันที่ 8 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้นำโดยนำโดยนายไสว ประทุมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ต้อนรับ ดร.วรายุทธ ทวีลาภ นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 กรรมการในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ผู้รับการประเมินนายอภิศักดิ์ เทียวประสงค์ และนายปฐมพงศ์ ทองห่อ ทั้งนี้ได้รับคำแนะนำในด้านการปฏิบัติและการปฎิบัติงานในการพัฒนาวิชาชีพต่อไปส่งข่าวโดย : นายหัสนัยน์ ฝอดสูงเนิน   เมื่อวันที่ : 11 กันยายน 2564 เปิดอ่าน: 41 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107