h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

โรงเรียนบ้านใหม่นาดี มอบเงิน เยียวยา 2000 บาท ถึงผู้ปกครองนักเรียน


     โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ดำเนินการมอบงิน เยียวยา 2000 บาท ถึงผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)     

            เมื่อวันที่ 7  กันยายน  2564  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี  นำโดย ผอ.กิตติพงศ์  วิเศษคร้อ  และคณะครู ได้ดำเนินการมอบเงินให้ผู้ปกครองนักเรียน                   ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  โดยมอบเงิน             ให้ผู้ปกครองนักเรียนรายละ 2,000บาท เรียบร้อย ครบถ้วนตามจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                       ในการนี้ โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

 ส่งข่าวโดย : เพลินพิศ แสงสว่าง   เมื่อวันที่ : 11 กันยายน 2564 เปิดอ่าน: 30 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107