h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา


     โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาจัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     

         ในวันจันทร์ ที่ 13 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 - 16.00 น.  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา    โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรายุทธ  ทวีลาภ และ นางสุกัญญา  ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ชัยภูมิ  เขต 3 เป็นวิทยากร   ในการนี้ นายวิญญู  คุณกันหา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา และคณะครูโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา เข้าร่วมรับฟัง  พร้อมทั้งถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ไปยังโรงเรียนในเครือข่ายบึงชวนอีกด้วยส่งข่าวโดย : นายอาณุธิพงษ์ ร่มสุข   เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2564 เปิดอ่าน: 42 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107