h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อร่วมกันพิจารณาตามตัวบ่งชี้ ตามประเด็นการพิจารณา เพื่อให้การรายงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

https://www.obec.go.th/archives/489679ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2564 เปิดอ่าน: 31 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107