h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน


     การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน


     

ด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริง เมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนเกิดสมควรแก่เหตุ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ในการนี้ สพฐ.จึงขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เช่น โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายโกสินทร์ รัตนคร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 09 7592 4292 หรือ 0 2141 9164ด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริง เมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนเกิดสมควรแก่เหตุ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ในการนี้ สพฐ.จึงขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เช่น โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายโกสินทร์ รัตนคร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 09 7592 4292 หรือ 0 2141 9164ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดฯ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 08 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน: 34 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107