h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564

อบรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์


     โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โดยมี นายทองดี ชาลีรินทร์ รองผอ.สพป.ชย.เขต3 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ วัดศิริพงษาวาส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ     

โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โดยมี พระครูปริยัติปัญญาภรณ์ เจ้าอวาสวัดศิริพงษาวาส เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์เปิดการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม ๘ จริยธรรม และความมั่นคงแห่งชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ วัดศิริพงษาวาส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ อบรมในวันที่ 7- 9 พฤศจิกายน 2555 มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 120 คน คณะครู ทั้งหมด 18 คน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีความประพฤติคุณธรรม จริยธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น และประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา พร้องทั้งส่งเสริมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน โดยได้รับงบประมาณจากศูนย์การฝึกอบรม 35,000 บาทและงบจากโรงเรียน 15000บาท ซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในโครงการ อนุโมธนาบุญด้วย สาธุ สาธุ สาธุ

ดูภาพที่นี่https://plus.google.com/photos/104251403985967554886/albums/5807908157271110961#photos/104251403985967554886/albums/5807908157271110961ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 07 พฤศจิกายน 2555 เปิดอ่าน: 978 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107