h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564

โรงเรียนบ้านละหานค่าย กิจกรรมภายในโรงเรียนประจำเดือนตุลาคม 2564


     จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านละหานค่าย ปีที่ 5 ฉบับที่ 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ปรึกษา นางประภัสสร กลับกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน อัตลักษณ์ มารยาทดี มีวินัย เอกลักษณ์ โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่     

12  ตุลาคม 2564 พิธีรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ และโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ครูและชาวบ้านบ้านละหานค่าย ที่มาร่วมพัฒนาโรงเรียนส่งข่าวโดย : วิลัยวัลย์ บุตรวงษ์   เมื่อวันที่ : 13 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน: 24 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107