h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564

โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย


          

     วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้นางศรัญญา  ผาเบ้า  ครูชำนาญการ และนางสาวดารารัตน์ ขุนสันเทียะ  พนักงานราชการเข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปการศึกษา ๒๕๖๒ ณ  ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ซึ่งได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปี  ๒๕๖๒ จำนวน  ๓๗  โรงเรียนส่งข่าวโดย : ธีรวงศ์ จุดพิมาย   เมื่อวันที่ : 13 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน: 35 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107