h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564

โรงเรียนหัวสระวิทยา ขอเรียนเชิญร่วมสนับสนุนงบประมาณ และบริจาคสิ่งของช่วยเหลือโรงเรียนประสบอุทกภัย


     จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนงบประมาณ และบริจาคสิ่งของได้ที่ โรงเรียนหัวสระ วิทยาหรือบริจาคเงิน ชื่อบัญชี เงินบริจาค(พัฒนาและสวัสดิการ ร.ร.หัวสระวิทยา) เลขที่บัญชี 318-0-05048-9 ธนาคารกรุงไทย     
ด้วยโรงเรียนหัวสระวิทยา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เป็นเหตุทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบ รั้วโรงเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น ห้องพยาบาล พร้อมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การเรียน โต๊ะเก้าอี้นักเรียนและครู ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมเป็นการด่วน เพื่อให้ทันต่อการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซม และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมจัดการเรียนการสอนโดยเร็ว
จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนงบประมาณ และบริจาคสิ่งของได้ที่ โรงเรียนหัวสระ วิทยาหรือบริจาคเงิน ชื่อบัญชี เงินบริจาค(พัฒนาและสวัสดิการ ร.ร.หัวสระวิทยา) เลขที่บัญชี 318-0-05048-9 ธนาคารกรุงไทย
 


ส่งข่าวโดย : นางสาวเญจมาศ หินให้   เมื่อวันที่ : 27 ตุลาคม 2564 เปิดอ่าน: 67 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107