h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต


          

           วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฌานธร  บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต และประธานเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก นำคณะครู     ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ ๑ ปี ของนายด้วง  บุญเอี่ยม และนางจันธิลา  กางสันเทียะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ครั้งที่ ๒  โดยมี นางสาวณัชญานุช  สุดชาดี รอง ผอ. สพป. ชัยภูมิ เขต ๓  เป็นประธานคณะกรรมการ  นายหาญ  ดิเรกศิลป์  ผอ. รร. ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว และนายนาคพงษ์  จงกลาง  ผอ. รร. บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เป็นกรรมการ  ณ ห้องประชุมเทพประชา โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ซึ่งได้จัดกิจกรรมตามแนวทางจัดกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของ สบค. อย่างเคร่งครัด และได้รับคำแนะนำในการดำเนินงานการบริหารสถานศึกษา รวมถึงกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่จากท่านคณะกรรมการเป็นอย่างดีส่งข่าวโดย : นางสาวปิยะนุช โทนะหงษา   เมื่อวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน: 16 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107