h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้พัฒนาทักษะทางด้านกล้ามเนื้อและกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนให้มีความพร้อมใ


     โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้พัฒนาทักษะทางด้านกล้ามเนื้อและกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้     

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้พัฒนาทักษะทางด้านกล้ามเนื้อและกระตุ้นพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ส่งข่าวโดย : นางสาวปภาดา เทียนกระโทก   เมื่อวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน: 21 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107