h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา


     การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ของนายวัชระ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา     

  วันพุธที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 08.30 น.  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาได้ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนายวัชระ  ภิรมย์ไกรภักดิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ  จำนวน 3 ท่าน ได้แก่   ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปฎิวัติ เทียบอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว กรรมการ และนายศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ  เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาการศึกษาของนายวัชระ ภิรมย์ไกรภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา  โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฎิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายวิญญู คุณกันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชวนวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายบึงชวน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับส่งข่าวโดย : นายอาณุธิพงษ์ ร่มสุข   เมื่อวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน: 28 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107