h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ปี 2555


     นายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เป็นประธานในการรับผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต     

             เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2555  นายประสิทธิ์  ศิริตานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  พร้อมด้วยนายศรายุทธ  ปาปะกัง  รองผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  นำคณะครูและนักเรียนต้อนรับผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโครงการแทนคุณแผ่นดินเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ครั้งที่  16  (1 ธันวาคม 2555)  ณ  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  ต.วะตะแบก  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภูมิ  จากกลุ่มอาสาพัฒนาชนบทจังหวัดชลบุรี  ร่วมกับบริษัทจิบูฮินประเทศไทย  จำกัด  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้มีคณะกรรมการผ้าป่าสายบ้านกุดตาลาด(บำเหน็จณรงค์)  ซึ่งมี  คุณแม่หลงมา  เจริญดี  เป็นประธานสาย  คณะกรรมการผ้าป่าสายนักศึกษาศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตเทพสถิต – บำเหน็จณรงค์  รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔  ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนชัยภูมิ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน   ซึ่งมีนายนิคม  แทนทรัพย์       นายไพโรจน์  ตั้งไพโรจน์กุล   นายวิชัย วชิรพานิชกุล  เป็นประธานสาย  คณะกรรมการผ้าป่าสายนักศึกษาศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตเทพสถิต – บำเหน็จณรงค์ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๕  ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนชัยภูมิ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  ซึ่งมีนายสมเกียรติ พันธ์นิธิทร์  นายวรวัต ตันติเฉลิมพันธุ์  เป็นประธานสาย  คณะกรรมการผ้าป่าสายครู-ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  ซึ่งมีนายประสิทธิ์  ศิริตานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  เป็นประธานสาย  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายภฤศวัฒน์ คุณสุวรรณ  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  เป็นประธานในการรับผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษา  นายสาโรจน์  คำพิทักษ์  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓  นายสัมฤทธิ์   แทนทรัพย์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเทพสถิต  นายประเสริฐ  แต่งทรัพย์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว  นายนิคม  แทนทรัพย์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก  ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอบำเหน็จณรงค์  ผู้ปกครองนักเรียน  พ่อค้า  ประชาชนมาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  ขอจิตอันเป็นกุศลทั้งหลายที่ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา  ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกระทำในครั้งนี้  จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้าให้ท่านประสพแต่ความสุข  ความเจริญ ด้วยอายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ มากผลพูนทรัพย์ทุกประการส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม 2555 เปิดอ่าน: 1833 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107