h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กตามแนวคิด: ศูนย์ดูแลคนสองวัย(Intergeneration care Center)


     ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กตามแนวคิด: ศูนย์ดูแลคนสองวัย(Intergeneration care Center)


     

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กตามแนวคิด:ศูนย์ดูแลคนสองวัย (Intergeneraition care Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในผู้สูงอายุ โดยใช้การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย และชุมชน ส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ์ และสมรรถภาพของร่างกาย สร้างนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยและชุมชน รวมถึงสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะ สามารถรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตได้ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาที่เรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ 16 อำเภอและมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวไฟล์ประกอบ
หนังสือ
ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 29 เมษายน 2565 เปิดอ่าน: 63 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107