h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


     โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบทางไกลจอภาพ(Video Conference)     

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นำโดย นายไพโรจน์ ลีหัวสระ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเกาะมะนาว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบทางไกลจอภาพ(Video Conference) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษบนพื้นฐานพหุปัญญา ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้คัดกรองความสามารถพิเศษบนพื้นฐานพหุปัญญาของนักเรียนรายบุคคลส่งข่าวโดย : นางสาวณัฐกานต์ ซีกพุดซา   เมื่อวันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน: 56 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107