h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาอารยเกษตร สืบสานต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.


     สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาอารยเกษตร สืบสานต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ     

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ กรรมการ ก.ต.ป.น. ,นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นางนงค์นุช คชา ผอ.ร.ร.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล, นายภูริช ผ่องแผ้ว ผอ.ร.ร.บ้านวังกะทะ, นางสาวดอกไม้ ชินโคตร  และนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์  ได้ออกนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาอารยเกษตร สืบสานต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมี นายณรงค์ ดวงพรมผอ.ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับการนิเทศครั้งนี้

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/620248ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน: 51 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107