h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร อ.เทพสถิต มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ


     ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร อ.เทพสถิต มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ     

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา.10.00 น.นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร อ.เทพสถิต ในการมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายวรายุทธ ทวีลาภ , นางวาสนา ตาลทอง,นางภาณินี ศรีทัศน์ ,และนางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.3 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งการจัดทำผลการรายงานการประเมินตนเอง( SAR )ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ โดยมีนายสมเกียรติ วัฒนะจิตพงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ประธานคณะกรรมการผู้บริหารอ.เทพสถิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ,รกน.,รอง ผอ.โรงเรียนใน อ.เทพสถิต ทุกโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านสะพานยาว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/620267ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน: 52 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107