h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ปลูกต้นกล้วยส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษ


     วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ นำโดยนายถาวร พรโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูปลูกต้นกล้วย จำนวน 50 ต้น ตามโครงการเกษตรตามแนวพระราชดำริโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สอดคล้องกับพันธกิจข้อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อคุณภาพการศึกษาและเป็นมิตรกับสิ่งแ     

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ นำโดยนายถาวร พรโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูปลูกต้นกล้วย จำนวน 50 ต้น ตามโครงการเกษตรตามแนวพระราชดำริโรงเรียนบ้านหนองตะไก้ สอดคล้องกับพันธกิจข้อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อคุณภาพการศึกษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของสพป.ชย3ส่งข่าวโดย : นายหัสนัยน์ ฝอดสูงเนิน   เมื่อวันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน: 29 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107