h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


     นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) พร้อมคณะครู รับการนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย ท่านผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.ชย.เขต 3 นางวนาลิน ขามเกาะ ท่านศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.เขต 3 ประจำเครือข่าย     

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  รับการนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย ท่านผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.ชย.เขต 3 นางวนาลิน  ขามเกาะ ท่านศึกษานิเทศก์ สพป.ชย.เขต 3 ประจำเครือข่ายลุ่มบึงละหาน นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์  และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล  คณะครูขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง ที่เสนอแนะ เยี่ยมชม ชื่นชม และจะได้พัฒนาปรับปรุง ต่อไปส่งข่าวโดย : อนุชา วงศ์คำสิงห์   เมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน: 52 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107