h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ได้รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


     โดยมีคณะกรรมการเข้านิเทศ คือ นายสายทอง แตงทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ นางสำอาง คำเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ นายบุญชู แคงสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักตูมกา     

โดยทางคณะกรรมการได้เดินเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนส่งข่าวโดย : ถิรวรรณ พิทักษ์   เมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน: 58 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107