h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) รับการนิเทศ ติดตามเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


     ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต) รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการนิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3     

วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20(สวนป่าเทพสถิต)

รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการนิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

  โดย นางจารุวรรณ งูทิพย์ ผอ.รร.บ้านวังอ้ายคง  นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ ผู้บริหารในเครือข่ายทุ่งกระเจียว

ทั้งนี้คณะกรรมการนิเทศได้ให้ข้อแนะนำและเสนอแนะ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

 ส่งข่าวโดย : นางสาวกนกพรรณ อภัย   เมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน: 38 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107