h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 ร.ร.ในสังกัด อ.เทพสถิต จำนวน 3 โรงเรียน


     รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 ร.ร.ในสังกัด อ.เทพสถิต จำนวน 3 โรงเรียน     

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางภาริณี  ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายสุจริต ทองปัสโนว์ ผอ.ร.ร.บ้านซับหมี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  เปิดเรียนรูปแบบ On Site 100% ภาคเรียนที่ 1/2565 พบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พร้อมเน้นย้ำเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของครู และนักเรียน สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง และเน้นย้ำการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด อ.เทพสถิต จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่องสำราญ,โรงเรียนบ้านดงลาน,และโรงเรียนบ้านซับไทร

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/624331ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน: 63 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107