h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานปิดการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการ "ส่งเสริมปลูกอโวคาโด1,000 ไร่ สร้างไม้ผลเมืองเทพสถิต" รุ่นที่ 3


     ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานปิดการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการ "ส่งเสริมปลูกอโวคาโด1,000 ไร่ สร้างไม้ผลเมืองเทพสถิต" รุ่นที่ 3     

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายประวิช ยะรินทร์ วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานปิดการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการ "ส่งเสริมปลูกอโวคาโด1,000 ไร่ สร้างไม้ผลเมืองเทพสถิต" รุ่นที่ 3 และรุ่นพิเศษ สร้างเครือข่ายเมืองไม้ผลจังหวัดชัยภูมิ(กลุ่มเกษตรกรบ้านหลังสัน อ.หนองบัวระเหว) และมอบเเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมด้วยนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวรุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์,นายสุพจน์ เพ็ชรวิเศษ ผอ.ร.ร.วังใหม่พัฒนา โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการอบรม จาก คุณวิเชียร พรมทุ่งค้อ เจ้าของสวนเทพพนา ณ สวนเทพพนา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย อ.เทพสถิต) ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/624464ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 21 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน: 65 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107