h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


          

    วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ on site  อย่างปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการสร้างความปลอดภัย 6-6-7 ของโรงเรียนในเครือข่ายลุ่มบึงละหานและขอบพระคุณท่านประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 /นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชย.3 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา นางวนาลิน ขามเกาะ /นายบรรพต ทองเกิด ปรธานเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหานและศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย นส.กรรณิการ์ ประดับวงษ์ ที่ได้ให้เกียรติร่วมการประเมิน เตรียมความพร้อมในครั้งนี้  ขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่ายที่ได้เตรียมการและต้อนรับคณะกรรมการฯ อย่างดียิ่งส่งข่าวโดย : ธีรวงศ์ จุดพิมาย   เมื่อวันที่ : 21 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน: 62 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107