h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3


          

            วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ประกอบด้วย นายทองพูน  คำอาบ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางจุฑารัตน์  เต็มแสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)  ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ร่วมประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งที่ 3 ณ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)  
            โดยการประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้มครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวณัฐริกา ภู่ประกิจ  
นางสาวสุภาวดี หนองบุญ ซึ่งมีการนำเสนอผลงานและสรุปผลการจัดการเรียนการสอน งานที่ได้รับมอบหมาย
ใน ปีที่ผ่านมา มีการแสดงผลงานของนักเรียน การผลิตสื่อการสอน และวิธีการจัดการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชา
            ซึ่งคณะกรรมการฯ ทุกท่าน จะเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ยึดหลักการมีส่วนร่วมและประเมินเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นครู อันเป็นการพัฒนาจิตใจให้มีอุดมการณ์และ
จิตวิญญาณของความเป็นครู และเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งข่าวโดย : ธีรวงศ์ จุดพิมาย   เมื่อวันที่ : 21 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน: 103 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107