h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน


          
นพฤหัสบดีที่ ๑ㆍ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนตาเนินราษ ฎร์วิทยาคาร นำโดยนายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้ง ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมแนวทางความเป็นประชาธิปไตย ในโรงเรียน โดยให้นักเรียนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รู้จักการใช้สิทธิใช้เสียงอย่างมีวิจารณญาณ เลือกสรรบุคคล และคณะกรรมการสภานักเรียนของตน
 
 
 
Enter
 
 
 
เขียนถึง Sararat Piw Khota
นพฤหัสบดีที่ ๑ㆍ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนตาเนินราษ ฎร์วิทยาคาร นำโดยนายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้ง ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมแนวทางความเป็นประชาธิปไตย ในโรงเรียน โดยให้นักเรียนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รู้จักการใช้สิทธิใช้เสียงอย่างมีวิจารณญาณ เลือกสรรบุคคล และคณะกรรมการสภานักเรียนของตน
 
 
 
Enter
 
 
เขียนถึง Sararat Piw Khota

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนตาเนินราษ ฎร์วิทยาคาร นำโดยนายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมเลือกตั้ง ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมแนวทางความเป็นประชาธิปไตย ในโรงเรียน โดยให้นักเรียนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รู้จักการใช้สิทธิใช้เสียงอย่างมีวิจารณญาณ เลือกสรรบุคคล และคณะกรรมการสภานักเรียนของตน

 ส่งข่าวโดย : นางสาวศิรินธร โคตา   เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน: 61 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107