h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


          

       วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ได้มอบหมายให้นางจุฑารัตน์  เต็มแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้รู้จักนักเรียนรายบุคคลและคัดกรองนักเรียน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน รวมทั้งครูและผู้ปกครองนักเรียนจะได้หาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกัน อันนำไปสู่การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งข่าวโดย : ธีรวงศ์ จุดพิมาย   เมื่อวันที่ : 22 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน: 59 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107