h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนอนุบาลเทพสถิตประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง


     รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง     

โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง(จ้างเหมาบริการ)จากเงินนอกงบประมาณ รายการค่าจ้างบุคลากร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565ไฟล์ประกอบ
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นลุูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนักการภารโรง
ส่งข่าวโดย : นางสาวปิยะนุช โทนะหงษา   เมื่อวันที่ : 22 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน: 36 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107