h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน


     ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน "ค่ายวิมุตติธรรม" โรงเรียนประถมในตำบลกุดน้ำใสจำนวน 7 โรงเรียน     

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน "ค่ายวิมุตติธรรม" โรงเรียนประถมในตำบลกุดน้ำใสจำนวน 7 โรงเรียน พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีนางสาวสมพร ถาวรกาย ผอ.โรงเรียนบ้านร่วมมิตร กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรม คำสอนของศาสนาพุทธและน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในประจำวันและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้รับความเมตตาจาก พระครูจันทโพธานุวัตร เจ้าอาวาส วัดราษี ต.กุดน้ำใส เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส เป็นพระวิทยากร โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 234 คน เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ วัดราษี ต.กุดน้ำใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/645942ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 22 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน: 27 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107