h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อ.เทพสถิต จำนวน 2 ราย


     คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อ.เทพสถิต จำนวน 2 ราย     

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา.09.00 น.นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี  2565 ดำเนินการออกประเมินเชิงประจักษ์เพื่อคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ในระดับประถมศึกษาปีที่1-3 และในระดับประถมศึกษาปีที่4-6 จำนวน 2 รายได้แก่นางสาวอ้อมสุดา วรรณโคตร์ และ นางณัฐดญา แคนเภาว์ ณ โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/645989ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 22 มิถุนายน 2565 เปิดอ่าน: 32 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107