h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ได้รับการพิจารณาจัดสรรหนังสือ พระราชนิพนธ์ ในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราช จริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565


      โรงเรียนวังใหม่พัฒนา ได้รับการพิจารณาจัดสรรหนังสือ พระราชนิพนธ์ ในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราช จริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565     

    วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

    ทั้งนี้โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ มีจำนวน 5 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 2.โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 3.โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่่น 4.โรงเรียนวังใหม่พัฒนา

5.โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา

 ส่งข่าวโดย : นายสมภพ แสนพลดี   เมื่อวันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 เปิดอ่าน: 57 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107