h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

ผอ.สดป.ชัยภูมิ เขต3 สร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมซอฟท์บอล


          
วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร นำโดย นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูผู้ควบคุมทีม และนักฬาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬ
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ (รอบคัดเลือกระดับชาติ) "พัทลุงเกมส์" ประเภทกีฬาซอฟท์บอล
ทีมชาย ๘ คน ทีมหญิง ๗ คน
ได้เข้ากราบขอพรจาก นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ระหว่าง วันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพัทลุง ในการนี้ นายประวิช ยะรินทร์
ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขตๆ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดี ให้โอวาท ให้ทีมซอฟท์บอล ประสบความสำเร็จ
ในการแข่งขันในครั้งนี้ และเพื่เป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน
ได้มอบเงินกองทุน เพื่อการศึกษา สนับสนุนในการแข่งขันฯ เป็นเงิน ๕,000 บาท
โรงเรียนต่าเนินราษฎร์วิทยาคาร ขอขอบพระคณ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ มา ณ โอกาส นี้


ส่งข่าวโดย : นางสาวศิรินธร โคตา   เมื่อวันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 เปิดอ่าน: 59 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107