h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

คณะสมาชิกกลุ่มนายแพทย์วีระ สถิรอังกูร แลพะเพื่อนสยามวิทยา


          
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายณัฏฐพงศ์ บุญหนา ผู้อำนวยการ
โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร นายประหลาด ไม้สันเทียะ ประธานคณะกรรมการและคณะครู
นักเรียน โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร ได้ต้อนรับ คณะสมาชิกเพื่อนนายแพทย์วีระ สถิรอังกูร
เพื่อนสยามวิทยา นำโดย ดร.ธีรพร สถิรอังกูร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์พยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข นายธีรวัฒน์ สุดสุข อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
และเพื่อนๆสยามวิทยา ได้มาบริจาคเงินพัฒนาโรงเรียนในการปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬ
แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ลานกีฬาจำนวน ๑00,00 บาท (หนึ่งแสนบาท)
เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบริการชุมชน ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียน ๕ ทุนๆละ ๑,00 บาท เป็นเงิน ๕,๐๐ บาท (ห้าพันบาท)
ทางโรงเรียนตาเนินราษ ฎร์วิทยาคาร ขอขอบพระคุณคณะสมาชิกกลุ่ม
นายแพทย์วีระ สถิรอังกูร  และเพื่อนสยามวิทยา มา ณ โอกาสนี้


ส่งข่าวโดย : นางสาวศิรินธร โคตา   เมื่อวันที่ : 02 สิงหาคม 2565 เปิดอ่าน: 33 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107