h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

โรงเรียนไตรมิตรศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในตำบลหนองโดน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วย


     โรงเรียนไตรมิตรศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหนองโดน โรงเรียนบ้านห้วย และโรงเรียนบ้านยางเครือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในตำบลหนองโดน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วย     

1-5 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหนองโดน โรงเรียนบ้านห้วย และโรงเรียนบ้านยางเครือ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในตำบลหนองโดน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วย ซึ่งการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยุวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพพลานามัยให้มีความแข็งแรง และเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ปลูกฝังความมีระเบียบ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย สร้างการรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียน และชุมชนได้มีส่วนร่วม ประเภทกีฬาในการแข่งขัน ประกอบด้วย กีฬาฟุตซอล กีฬาวอลเลย์บอล กีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาแชร์บอล กีฬาเปตอง และกรีฑา

 ส่งข่าวโดย : พงษ์สิทธิ์ กุลพญา   เมื่อวันที่ : 05 สิงหาคม 2565 เปิดอ่าน: 27 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107