h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

สุดยอดส้วมสุขสันต์สู่แหล่งการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต


     นายประสิทธิ์ ศิริตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต นำคณะครู และนักเรียนร่วมพัฒนาส้วมสุขสันต์ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้สามารถจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ     

          ตามที่โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  ได้เข้าร่วมการประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะ  ประจำปี  2555  และได้รับรางวัลสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี  ระดับจังหวัดชัยภูมิ  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี  ระดับเขตจังหวัด  ที่ 14 (นคร  ชัย  บุ  รินทร์) นั้น  นายประสิทธิ์  ศิริตานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  ได้มอบหมายให้นายศรายุทธ  ปาปะกัง  รองผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดำเนินการพัฒนาส้วมและบูรณาการให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนในโรงเรียน  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ทางโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตมีจุดบริการเรียนรู้  3  จุด  โดยแต่ละจุดบริการจะมีมัคคุเทศก์น้อยคอยให้ความรู้และคำแนะนำ  ส่วนแหล่งเรียนรู้ในห้องส้วมจะได้ความรู้ด้านวิชาการ  จะมีบอร์ด คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  คำพื้นฐานภาษาไทย  สระ  วรรณยุกต์  สูตรคูณ    บริเวณรอบนอกมีไม้ดอกไม้ประดับ  สวนเกษตร  สวนหย่อมประดับตกแต่งให้สวยงามและมีน้ำตกให้ความร่มรื่น มีเสียงเพลงบรรเลง เหมาะสมกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม 2555 เปิดอ่าน: 3053 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107