h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA)


     การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA)     

วันที่ 21 กันยายน 2565 ว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนสัก พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางวิชชุดา ยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพง วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายนราวุธ ชูวังวัด ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ดำเนินการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (วPA) ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านวังขอนสัก จำนวน 5 ราย ได้แก่ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย ครูวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 1 ราย และครูไม่มีวิทยฐานะ จำนวน 1 ราย ซึ่งการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินที่ดูจากสภาพจริงในห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนของครู ไม่เน้นเอกสาร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และให้กำลังใจครูในการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ส่งข่าวโดย : ว่าที่ร.ต.หญิงกรทิพย์ กุมขุนทด   เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2565 เปิดอ่าน: 51 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107