h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565

โรงเรียนหัวสระวิทยา ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ครู


     การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
      เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 โรงเรียนหัวสระวิทยา ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA 
ตำแหน่ง ครู คณะกรรมการประเมิน นำโดย นายวัชระ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวสระวิทยา  นายวุฒิพงศ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม (คุรุประชาสามััคคี) นายวรายุทธ  ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์  นางสาวสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ 
นางจินดา ตั้งไพโรจน์วงศ์ ครู โรงเรียนหนองประดู่วิทยา นางนงค์พงา บุญเปล่ง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู (2500) 
ผู้เข้ารับการประเมินคือ ข้าราชการครูโรงเรียนหัวสระวิทยา  จำนวน 14 ท่าน 


ส่งข่าวโดย : นางสุดา ทิพยะสุศรี   เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2565 เปิดอ่าน: 30 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107