h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565

คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง ผอ.โรงเรียน จำนวน 2 ราย ครั้งที่ 1(รอบ 6 เดือน)


     คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รอง ผอ.โรงเรียน จำนวน 2 ราย ครั้งที่ 1(รอบ 6 เดือน)     

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา.09.30 น.นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายนาคพงษ์ จงกลาง ผอ.ร.ร.บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี และนางอมรรัตน์ ไทยประสงค์ ผอ.ร.ร.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายนางปารัชญ์ เรียกจำรัส รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อำเภอจัตุรัส โดยมีนายปัณวิทย์ ดีอุดม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ และเวลา 14.00 น. ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รายนางจุฑารัตน์ เต็มแสง รอง ผอ.โรเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) อำเภอจัตุรัส โดยมีนางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ตามองค์ประกอบ 1.การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต้นสังกัด 3. ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ภาพข่าว สพฐ.https://www.obec.go.th/archives/695657ส่งข่าวโดย : ศิริพร โนนดอน   เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565 เปิดอ่าน: 35 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107