h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2565

สำนักงานฝึกพัฒนาแรงงาน จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน


     นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ (นานกบริการส่วนตำบลละหาน) เป้นประธานเปิดการอบรมโครงการความร่วมมือพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ พัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ณ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)     

ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิได้จัดทำโครงการ โครงการความร่วมมือพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นหลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล โดยได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)  ขอขอบคุณ นายบรรพต ทองเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) ที่ได้ให้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในการอบรมครั้งนี้

 ส่งข่าวโดย : อนุชา วงศ์คำสิงห์   เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2565 เปิดอ่าน: 24 ครั้ง ไอพี:: [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107