h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงเรียนพี่เลี้ยงลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร


     มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับโรงเรียนพี่เลี้ยงลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร     

ดร.ฤทธิไกร  ไชยงาม หัวหน้าโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษา พื้นที่อีสานตอนบนพร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถาบันการศึกษาโรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน  ทางโรงเรียนขอบคุณ  ดร.ฤทธิไกร  ไชยงาม  พร้อมด้วยคณะเป็นอย่างมากที่ได้มาช่วยเติมเต็มการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเพื่อให้ถึงเป้าหมายในเวลาอันใกล้นี้  เราชาวโคกเพชรวิทยาคารพร้อมแล้วที่จเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2555 เปิดอ่าน: 617 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107