h t t p : / / w w w . c h a i y a p h u m 3 . g o . t h | ข่าวสาร กระชับ ฉับไว ทันเหตุการณ์ โดยทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 |  วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563

เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เคารพรักทุกท่าน.....


     พบกับความเคลื่อนไหวใน สพป.ชย. เขต ๓ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดชัยภูมิของเรามีโอกาสที่ดีมากที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒     

เรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ที่เคารพรักทุกท่าน.....

                พบกับความเคลื่อนไหวใน สพป.ชย. เขต ๓   เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จังหวัดชัยภูมิของเรามีโอกาสที่ดีมากที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๒  ทางเขตพื้นที่ของเราได้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปร่วมจัดการแข่งขัน  จึงถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เรา ท่านทั้งหลายได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ การเป็นคณะกรรมการอย่างมืออาชีพ เพราะคุณครูหลาย ๆ ท่านที่เคยส่งเด็กเข้าแข่งขันแต่ไปไม่ถึงดวงดาวสาเหตุหนึ่งคือ ความเข้าใจในเกณฑ์การแข่งขันที่ไม่ลุ่มลึก รู้ยังไม่จริง  ดังนั้นโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสทองของเราที่จะได้นำความรู้จากการเป็นคณะกรรมการ  มา K.M.  (การจัดการความรู้)  แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่อไป  ในโอกาสนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้แสดงศักยภาพในการแข่งขัน อาจจะประสบความสำเร็จมากบ้าง น้อยบ้าง  และ โรงเรียนที่เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขัน ให้การต้อนรับพักนอน ก็เหน็ดเหนื่อยไปตามสถานการณ์ถือว่า เราได้ทำบุญร่วมกัน  และทำดีที่สุดแล้ว   ดิฉัน  ขอเป็นกำลังใจต่อไป  แล้วปีหน้าก็เตรียมตัวใหม่ในการแข่งขันนะคะ

ค่ะสำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ความเคลื่อนไหวในบอร์ดก็ยังปกติ สำหรับโรงเรียนที่ยังขาดผู้บริหาร

ทางเขต ก็จัดผู้บริหารในบริเวณที่ใกล้เคียงเข้าไปดูแล  ส่วนอัตรากำลังครูที่เกษียณนั้นจะต้องรอ ๆ  ไปก่อนจนกว่า สพฐ.  จะส่งคืน  การสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ  ของครูอัตราจ้าง และพนักงานราชการ

อายุงาน ๓ ปี )   จำนวน  ๔  อัตรา ตามที่ สพฐ. กำหนด นั้น  การดำเนินการทุกเรื่องเป็นของสพฐ.

(การออกข้อสอบ  การตรวจกระดาษคำตอบ)

เรื่องที่สำคัญ  จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบคือ  เขตพื้นที่ของเราจะจัดอบรมครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๒  โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา รูปแบบ

ที่ ๑  ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕  โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นครู ป.๑-๒ และไม่เคยสอนโดยวิธีการสอนแบบ มปภ.  (การสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา )  มาก่อน  ขณะนี้มีผู้สมัครเข้ามาจำนวนยังไม่ครบ  ๑๒๐  คน  ทาง ผอ. กลุ่มนิเทศ ฯ ขอเชิญชวนคุณครูเข้ารับการอบรมในครั้งนี้  เนื่องจากเราติดงานศิลปหัตถกรรม จึงขยายเวลาสมัครถึงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ นี้   วันแรกของการอบรมเราจะได้พบกับวิทยากรมือหนึ่งระดับอินเตอร์เนชั่นแนล และประเทศไทยเราโชคดีในการสอนรูปแบบนี้  คือ  ท่าน  รศ.ดร. เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์  อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  การสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา เป็นรูปแบบวิธีการสอนที่ดีมาก  และ เหมาะกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เน้นการปฏิบัติจริง เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข ฝึกกระบวนคิด  ฝึกกระบวนการกลุ่มและทักษะการพูดที่ดี)   ครูจะได้รับสื่ออุปกรณ์ฟรี ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  คณะวิทยากรเขต ฯ ๓  ของเรา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเดินทางไปถ่ายทอดรูปแบบการสอนให้กับครูชายแดนภาคใต้  ๓ ปี  ติดต่อกัน (๒๕๕๓-๒๕๕๕)  จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ท่าน ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ โดยการอนุมัติโครงการจากท่านผอ.เขต ๓  ท่านเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา  แล้วครูเขต ๓ ของเราล่ะ พร้อมหรือยังกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  กับวงการศึกษาไทย  โอกาสดี ๆ เช่นนี้  อีก ๑๐ ปี อาจจะไม่เจอ  อย่าพลาดโอกาสทองนะคะ  แล้วพบกัน ในสถานที่อบรม  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล ค่ะ 

  ด้วยความปรารถนาดี

                                                                                                                ครูสมปอง  นันทา  ครู รร.จัตุรัสวิทยานุกูล

               ผู้แทนครู ในอ.ก.ค.ศ. ชย. เขต ๓   ผู้ประสานงาน การสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2555 เปิดอ่าน: 1060 ครั้ง ไอพี:: 172.16.1.1 [ปิดหน้าต่าง]
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ผู้ดูแลระบบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 044-056385 ต่อ 107